Kana-Huana

Temat: UKŁAD NERWOWY ze szczegółowymii opisami budowy i funkcji
UKŁAD NERWOWY
Budowa i funkcje
Zbudowany jest z komórek nerwowych – neuronów.
Na budowę neuronu przypada:
a) dendryty (wypustki)
b) ciałko komórki nerwowej, w tym jądro komórki
c) akson (neuryt)
d) osłonka mieli
e) synapsy
Podział układu nerwowego:
1. układ centralny
>>budowa:
- mózgowie
- rdzeń kręgowy
>>funkcja:
- przyjmuje nieustannie informacje, przetwarzając je i wysyłając instrukcje do wszystkich części ciała
2. układ obwodowy
>>budowa:
- nerwy czaszkowe
- nerwy rdzeniowe
>>funkcja:
- nerwy przenoszą sygnały między mózgowiem a rdzeniem i resztą ciała
3. układ autonomiczny (wegetatywny)
>>budowa:
- część współczulna
- część przywspółczulna
>>funkcja
- kieruje czynnościami życiowymi, niezależnie od naszej woli

Ośrodkowy układ nerwowy
Budowa
1. mózgowie:
A. mózg (kresomózgowie):
-półkula lewa
- półkula prawa
B. móżdżek
C. rdzeń przedłużony
D. międzymózgowie
2. rdzeń kręgowy

Na przekroju mózgu są widoczne dwie warstwy:
- istota szara (kora mózgowa) - leży na zewnątrz, składa się z ciał komórek nerwowych
- istota biała - leży wewnątrz i składa się z aksonów

Płaty i ośrodki:
Płat czołowy - ośrodek ruchowy
Płat ciemieniowy - ośrodek czuciowy
Płat potyliczny - ośrodek wzroku
Płat skroniowy - ośrodek słuchu i mowy

Funkcje poszczególnych części mózgowia
RDZEŃ PRZEDŁUŻONY:
Kieruje wykonywaniem wrodzonych czynności odruchowych, m.in.: oddychaniem, biciem serca, krążeniem krwi, żuciem i połykaniem oraz odruchem ssania.
MÓŻDŻEK:
W móżdżku znajdują się ośrodki:
- koordynacji ruchowej
- regulacji napięcia mięśni szkieletowych
Odpowiada również za pionową podstawę i równowagę.
MIĘDZYMÓZGOWIE:
Koordynator nerwowo-hormonalny.
Znajdują się tu ośrodki motywacji, m.in.: ośrodek głodu, pragnienia, sytości, agresji, rozrodczy oraz termoregulacji.
MÓZG:
To siedziba licznych ośrodków, które odpowiadają za wyższe czynności nerwowe.
Budowa i funkcje rdzenia kręgowego
>> Odcinek szyjny (8 par) - ośrodki kontrolujące pracę kończyn górnych i mięśni oddechowych
>> Odcinek piersiowy (12 par) - ośrodki kontrolujące pracę narządów brzucha
>> Odcinek lędźwiowy - kontrola pracy kończyn dolnych i narządów miednicy
>> Odcinek krzyżowy - kontrola wydalania

Obwodowy układ nerwowy
Ten układ składa się z:
1. dwunastu par nerwów czaszkowych, które unerwiają narządy zmysłów na głowie, szyję. Zaś błędny nerw unerwia serce, narządy oddechowe oraz układ pokarmowy.
2. trzydziestu jeden nerwów rdzeniowych, które unerwiają skórę, mięśnie szkieletowe, układ naczyniowy oraz narządy wewnętrzne.

Autonomiczny układ nerwowy
Układ ten zbudowany jest ze zwojów neuronów i splotów włókien nerwowych.
Autonomiczny układ nerwowy składa się z części współczulnej i przywspółczulnej. Oba te układy pracują antagonistycznie (czyli przeciwstawnie).
Przykłady działania obu tych układów
1. serce
a) cz. współczulna - przyspiesza akcję
b) cz. przywspółczulna - zwalnia akcję
2. źrenice
a) cz. współczulna - rozszerza
b) cz. przywspółczulna - zwęża
3. krew
a) cz. współczulna - podwyższa ciśnienie
b) cz. przywspółczulna - obniża ciśnienie
4. trawienie
a) cz. współczulna - hamuje
b) cz. przywspółczulna - pobudza

Źródła wykorzystane w pracy:
Krystyna Stypińska - BIOLOGIA VADEMECUM Gimnazjum Wyd. Greg
ENCYKLOPEDIA BIOLOGIA Wyd. Greg
Barbara Klimuszko - BIOLOGIA I Człowiek - anatomia, fizjologia i higiena Wyd. Żak
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2446Temat: higiena w kosmetyce.
zagrożenia zdrowia w środowisku pracy.

Narażenie na czynniki szkodliwe dla zdrowia w miejscu pracy jest przyczyną wielu chorób, które również mogą stanowić zagrożenie dla życia pracownika. Istotną rolę odgrywa:
- rodzaj narażenia
- częstotliwość występowania
- intensywność występowania
Najczęstszymi chorobami zawodowymi, które występują w Polsce są:
- przewlekłe choroby narządów mowy
- uszkodzenia słuchu
- choroby zakaźne inwazyjne (zarażenie podczas pracy)
- pylica
- choroby skóry
- zespół wibracyjny
- zatrucia
Zagrożenia biologiczne są klasyfikowane wg zasad systematyki przyrodniczej i zgodnie z dyrektywą 90/679/EEC obejmuje 379 takich czynników. Dzieli się je na następujące grupy:
- wirusy - 128
- bakterie - 151
- grzyby - 30
- pasożyty - 70

Zagrożenia dzielimy na krótkotrwałe i długotrwałe (np. gruźlica).

Choroby skóry:
- Zakaźne
- Niezakaźne
Zagrożenia chemiczne występują w postaci:
- gazów
- par
- cieczy
- ciał stałych
- aerozoli

W warunkach narażenia zawodowego wchłanianie substancji toksycznych zachodzi przede wszystkim przez:
- drogi oddechowe
- skórę
- z przewodu pokarmowego

Substancje toksyczne oddziaływają na organizm: toksycznie, drażniąco lub uczuleniowo. Prowadzą do zmian morfologicznych i czynnościowych w narządach lub grupach narządów. Mają również działanie kancerogenne. Zmiany te dotyczą najczęściej:
układu nerwowego (działanie neurotoksyczne) - upośledzenie procesu przewodzenia bodźców w ośrodkowym lub obwodowym układzie nerwowym przez działanie między innymi chloroalkenów dwusiarczku węgla, rtęci, ołowiu i jego związków oraz lotnych alkanów i ketanów alifatycznych; narażenie na związki fosforoorganiczne (np. paration) może spowodować porażenie układu nerwowego.
→ wątroby - nitrozwiązki, chloroalkeny, chloro- i bromo- pochodne benzenu, powodują żółte zabarwienia skóry i oczu, mogą być błędnie rozpoznane jako zapalenie wątroby.
→ nerek - czterochlorek węgla, glikol etylenowy, dwusiarczek węgla - uszkadzają zdolność nerek do wydalania toksyn. Kadm, ołów, terpentyna, metanol, ksylen - powodują wolniej rozwijające się uszkodzenia czynności nerek.
układu rozrodczego kobiet i mężczyzn (działanie genotoksyczne) - dwubromek metylowy, benzen, gazy stosowane do narkozy, ołów, rozpuszczalniki organiczne i dwusiarczek węgla powodują zmniejszenie płodności u mężczyzn. Poronienia u kobiet mogą występować po narażeniu na gazy znieczulające, tlenek etylenortęciowy, ołów i jego związki, rozpuszczalniki organiczne, dwusiarczek węgla. Zmniejszona ilość plemników u mężczyzn, nieregularne miesiączki i problemy z zajściem w ciąże u kobiet.
Zagrożenia narządów ruchu są wynikiem przeciążeń fizycznych i mogą prowadzić do niepełnosprawności. Najczęstszymi chorobami w tej grupie są:
- ostre urazy narządów ruchu - następstwo wypadków (złamania i pęknięcia kości, zwichnięcia)
- przewlekłe choroby narządów ruchu - urazy z przeciążenia, dotyczące głównie kończyn dolnych i górnych oraz kręgosłupa. Spowodowane są pracą nadmiernym przeciążeniem narządów ruchu lub przewlekłymi chorobami układu nerwowego obwodowego wskutek ucisku na pnie nerwowe.
- Przeciążenia układu ruchu, w których działanie mechaniczne przekracza wytrzymałość fizyczną. Do uszkodzeń może doprowadzić długotrwałe wykonywanie czynności zawodowych, zwłaszcza charakteryzujących się powtarzalną rytmicznością, wymuszoną pozycją, uciskiem lub rozciągnięciem struktur anatomicznych.

Zagrożenia czynnikami fizycznymi:
- Mikroklimat - kształtowany jest przez cechy fizyczne powietrza: temperatura, wilgotność i ruch powietrza, które mają zapewnić warunki komfortu cieplnego dla człowieka;
- Oświetlenie - wpływa ma widoczność w miejscu pracy, pewność widzenia oraz określa w jaki sposób widzimy sylwetki, barwę i właściwości powierzchni przedmiotów. Stanowisko pracy oraz pomieszczenie powinno być tak oświetlone aby spełniało warunek wygody widzenia.
- Promieniowanie elektromagnetyczne - promieniowanie podczerwieni (IR), nadfioletowe (UV), laserowe - są rakotwórcze
- Hałas - wszelkie niepożądane, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia dźwięki oddziałujące głównie na narząd słuchu oraz inne części organizmu człowieka. Poziom dźwięku 60dB odpowiada normalnej mowie i jest dopuszczalny przy wykonywaniu prac laboratoryjnych i biurowych, wartość ta dopuszczalna jest również dla kobiet ciężarnych. Infradźwięki powodują wibrację.
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6185


Temat: EGZAMIN INŻYNIERSKI
Pytania z komisji rutek, bukowska, pytlewski:
opisac 5 komponentow jakie stosuje sie u drobiu
przepuszczanie mleka
przewod pokarmowy, ph, enzymy trawiajce u wszystkich gatunkow- przekrojowo
fzjologia doju
choroby zakazne-cechy zarazka itd
specyfika chorob inwazyjnych-pasozytniczych
zabiegi pielegnacyjne u bydla
ketoza-wszystko na temat
uklad rozrodczy samicy-opisac
rola krwi
dlaczego zboza sa energetyczne
opis kliniczny zwierzecia
co to jest chow i hodowla bydla
wywiad lekarski
rasy swin
zywienie lochy
krzyzowanie i kojarzenie u bydla
selekcja u bydla
brojlery-obsada,pasza wszystko o nich
kaczki-rodzaje jak powstaja(krzyzowanie)
cykl rujowy
zabiegi biotechniczne u bydla

To koniec pytan u tej komisji bo wlasnie sie zmyla i poszli na jakies
zebrania zostala tylko jedna. Jak na razie wrazenia sa mieszane, jedni
placza, drudzy usmiechnieci itd.

pytania jakie pamietam z innych komisji

wiedzmin, buczek, ryby:
hodowla raka, gatunki, warunki zycia
odchow karpia
sortyment karpia
rodzaje rzek
strefy rzek
typy jezior

odchow indykow rzeznych-wszysztko
jak powstaje jajko

rasy siwe bydla
metody krzyzowania towarowego
owce-runo, rasy

owce, cieslak higiena:
szczepionki-wszystko
inseminacja-wszystko
energia strawna u koni, a dlaczego metaboliczna u świń
--------------------------------------------------------------------

Bukowska zapytała sie o specyfikę chorób inwazyjnych, Pytlewski o czynności pielęgnacyjne u bydła, czyli korekcja racic, przycinanie ogonów, dekornizacja. Rutek pytał o ketoze, jakie są typy, kedy i dlaczego. Czyli syndrom leniwej krowy, wysoki BSC.

---------------------------------------------------------------------

Antosik: sposoby zwalczania gryzoni i owadów i dezynfekcja
Slusarz: krzyżowanie towarowe u dowolnego gatunku
Cieslak: żywienie dowolnego gatunku tzn. najbardziej interesowało go
jakie pasze komu, ile energii, włókna i białka jest w danej paszy

-----------------------------------------------------------------------

Atmosferka robiła sie przyciezkawa tuz przy koncu,,,,,niby pytania coraz
latwiejsze a ludzie i tak wychodzili z kwaśnymi minami.....przed 24
osobą szlachta zarządziła sobie przerwe(a szkoda bo juz miałam upatrzona
komisje---Nowaczewski,Andrzejewski,Buczek)....po 10 min,,,w sali
zasiadła tylko jedna komisja----Antosik,Cieslak i grubasek z
owiec....Było ciezko---dostalam pytke o embriotransfer i wszystko z tym
zwiazane..pozniej indyki rzeźne,wszystko o
żywieniu,,,,bialko,energia,,pasze,,,,i sposoby tworzenia pasz czy
cos,,,,,ostatnie pytanie od Grubaska---co wplywa na jakosc miesa,,,

------------------------------------------------------------------------

1 wiedzmin
aspekty ekonomiczene w chowie bojlerów kurzych
przyrosty bojlera kurzego- 50-60
2 andrzejewski
sortymencik
wydajnosc karpia z jednego hektara stawu - 400-600kg
3 buczor
nic ze świńtuchów
owce typy i po jednym przykładzie rasy
cos o rodzaj runa u owiec chodziło chyba o "słupek"

------------------------------------------------------------------------

badanie kliniczne
co to jest hodowla bydła a chów bydła??o co kaman
omówić zboża jako pasze?co to sucha masa?
------------------------------------------------------------------------

A: Typy jezior(karasiowe, szczupakowo-linowe, leszczowe, sandaczowe,
sielawowe)
- co takiego jest u koni co jest związanego z rybami (szczupaczy pysk i
rybie oko)
N: systemy chowu (klatkowy, na gł. ściółce, na ruszcie/siatce), czym
siecharakteryzują, wady i zalety klatki vs ściółka
B: najwazniejsze narzedzia pracy hodowlanej (dobór par do kojarzeń i
selekcja)
- opisać kojarzenia

--------------------------------------------------------------------------
. Od Andzejewskiego: łowiska specjalne (co to jest,wady i zalety i ze
sa lowiska karpiowe i pstragowe)
2. Od Nowaczewskiego: układ rozrodczy samicy (ptaków) i tworzenie sie jaja
3. Od Buczynskiego: przebieg porodu u lochy (objawy zblizajacego sie
porodu,jakie miesnie biora udzial w porodzie)

----------------------------------------------------------------------------

Oto pytania: od Rutkowskiego żywienie lochy prosnej, po co pójło,
dlaczego zmniejsza się dawkę przed wyproszeniem, dzieki czemu można
zwiększyć liczbe owulujących Komorek, co może ta liczbe zmniejszyc
Od Pytlewskiego: rasy świń w Polsce charakterystyka tych ras, typy
uzytkowe, Złotnicka Pstra i Biała gdzie powstały i dzieki komu, Puławska
czy jej populacja się zmniejsza czy zwiększa i dlaczego(zmniejsza)
Od Bukowskiej: wywiad weterynaryjny, przy jakich chorobach ma największe
znaczenie(zakazne).
--------------------------------------------------------------------------
hej ja byłam U Buczyńskiego
1.bioindykatory, rak i gatunki wymienic ;/ , podac ryby które są
bioindykatorami, podac gatunki introdukowane w Polsce, bioróznorodnosc i
cos o pstrągu ale nie pamietam
2. zółtko w jajku- wszystko co wiesz, czy hodowca moze wpływac na jakosc
zołtka
3.funkcje tłuszczu u świn, w jaki sposób barwnik dostaje sie do tłuszczu
powodzenia jutro
--------------------------------------------------------------------------

od Cieślaka i reszty;)
1.sposoby badania zwierząt (badanie kliniczne)
2.porównanie norm żywienia koni i świń (dlaczego u koni bilansujemy ES?)
3.sposoby selekcji- indeksowa, następcza, niezależne brakowanie
Byli w miarę sympatyczni:)
Źródło: hodowlazwierzat.fora.pl/a/a,517.html